Integritetspolicy (GDPR)

Läs mer

Din Företags PT’s integritetspolicy (GDPR)

Vi på Din Företags PT är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som insamlas när du besöker hemsidan, skickar in en intresseförfrågan, anmäler dig till ett av våra evenemang, bokar möte med oss eller på annat sätt jobbar med oss.

Våra kunders integritets- och dataskydd är viktigt för oss. Den information som du tillhandahåller oss kommer därför att behandlas och skyddas i enlighet med tillämplig lag och denna integritetspolicy. Du kan alltid kontakta oss angående frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till ammi@dinforetagspt.se

Genom att fylla i en intresseanmälan eller boka oss accepterar du vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationsmedel för att skicka information till dig. Det är därför viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn.

Det är frivilligt för dig att lämna uppgifter till oss, men det är samtidigt nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter om du vill ha kontakt med oss.

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du fyller i ett formulär på vår webbplats, registrerar din e-postadress eller på annat sätt gör affärer med oss. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, företag, e-postadress, och eventuellt telefonnummer. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

– Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina och ditt varumärkes behov.

– Ta del av erbjudanden, nyheter och kommunikationstips.

– Tillhandahålla anpassade annonser.

– Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.

– Kontakta dig via e-post.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

4. Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

5. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information, erbjudanden och uppdateringar som angår nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje sådant e-postmeddelande.

6. Rätten att bli bortglömd

Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till ammi@dinforetagspt.se

7. Samtycke

Genom att ge ditt samtycke när du registrerar din e-postadress accepterar du vår integritetspolicy

Varberg 2020-11-20
Ammi Schaffler
VD och ägare